De la inginer la om de ştiinţă, sau despre vulnerabilitatea şi invincibilitatea cercetătorului din ingineria seismică / From engineer to scientist, or vulnerability and invincibility of the earthquake engineer researcher [in Romanian]


Emil-Sever Georgescu


Rezumat/Abstract. No abstract available, this is a laudatio.

Cuvinte cheie/Key words: Horea Sandi, earthquake engineering

Text integral/Full text