Valorificarea rezultatelor cercetării în urbanism, arhitectură şi construcţii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială / Valuing results of research in urbanism, architecture and constructions from INCD URBAN-INCERC [in Romanian]


Vasile Meiţă


Rezumat/Abstract. No abstract available, this is a research report.

Cuvinte cheie/Key words: urbanism, architecture, constructions, INCD URBAN-INCERC

Text integral/Full text