Îmbunătăţirea şi modernizarea metodelor de proiectare în domeniul acusticii construcţiilor. Programe de calcul utilizate la proiectarea acustică a sălilor de audiţie publică / Improvement and modernization of design methods in building acoustics. Computational software using for the acoustic design of public audition halls [in Romanian]


Marta Cristina Zaharia


Rezumat/Abstract. Manual acoustic design of the public audition halls is a complex and toilsome work. The acoustic design of new or existing audition halls, using automated programmes, is much easier as the method allows the designer to choose the optimal variant from both an aesthetic and technical-economic points of view. The computer-assisted design facilitates the use of the new types of building materials placed in the construction market in the last two decades.

Cuvinte cheie/Key words: acoustics, audition halls, isolation, noise, design, calculation

Text integral/Full text