Rezumatele celei de-a doua ediţii a conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială având ca temă „Habitatul uman şi calitatea vieţii în condiţii de risc natural şi tehnologic – O abordare multidisciplinară”, 23 septembrie 2011, INCD URBAN-INCERC, Bucureşti / Abstract Proceedings of the first edition of the national research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urbanism and territorial development, with international participation “Sustainable spatial development – from territorial planning to the design of constructions”, 29 April 2011, INCD URBAN-INCERC, Bucharest [in Romanian]
Cuvinte cheie/Key words: urbanism, architecture, constructions, economy of buildings, NIRD URBAN-INCERC, conference

Text integral/Full text