Scop şi obiective

Revista îşi propune să reunească disciplinele care se ocupă cu studiul habitatului uman (de la detaliile de construcţii la arhitectură şi planificarea urbană şi teritorială) şi dezvoltarea durabilă a acestuia (inclusiv relaţia dintre sistemele naturale şi cele antropizate sau antropice), analiza integrată şi managementul teritorial dintr-o dublă perspectivă, teoretică şi practică (ultima axată pe planificare). Revista îşi propune o calitate grafică de excepţie, în special pentru disciplinele cu impact vizual - arhitectură şi planificare spaţială.

Tipuri de articole

 • Domeniile includ urbanismul (probleme teoretice şi metodologice, dar şi exemple din practica de planificare urbană şi teritorială), arhitectura (soluţii şi proiecte inovatoare şi consideraţii teoretice) şi construcţiile (soluţii constructive, teoria şi practica din domeniile construcţiilor şi economiei construcţiilor), la care se adaugă disciplinele conexe (geografie, ecologie, sociologie, economie, demografie etc. în profil urban sau teritorial)
 • Sunt publicate articole de cercetare originală, teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de comunicări succinte sau articole integrale), sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu, recenzii de carte

  Beneficii pentru cititori

 • Articolele sunt scrise de specialişti din întreaga lume
 • Noutăţi din domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului
 • Toate articolele sunt disponibile integral on-line printr-o licenţă Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND)
 • Articolele abordează teme practice (de interes pentru proiectare şi planificare) şi teoretice (de interes pentru mediul universitar şi de cercetare)
 • În afara articolelor sunt incluse recenzii, sinteze, comunicări privind evenimente de interes, recenzii de carte

  Beneficii pentru autori

 • Evaluare rapidă centrată pe calitatea tehnică a articolului şi pe redactarea acestuia
 • Articolele acceptate devin imediat accesibile on-line gratuit, chiar înaintea publicării
 • Evaluarea riguroasă, dublu-anonimă, asigură acceptarea celor mai bune articole (rata de respingere: 89% în 2020, 93% în 2021)
 • Verificarea plagiatului prin folosirea unui program specializat
 • Toate serviciile destinate autorilor sunt oferite în mod gratuit
 • Acces suplimentar la articole prin indexarea revistei în numeroase baze de date internaţionale, inclusiv CEEOL, DOAJ, EbscoHost, ProQuest, Ulrich's Web, Index Copernicus International Master Journal List, Genamics şi altele (lista completă disponibilă la http://uac.incd.ro/EN/Index/indexari.htm)
 • Autorii îşi păstrează dreptul de autor după acceptarea articolului