Lansarea oficială a revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii

Imagini de la lansare


Pe data de 27 noiembrie 2010, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei Naţionale Urban Concept, dedicată serbării a 100 de ani de urbanism şi organizată în Poiana Braşov, la Ana Hotels, de către Agenţia OSC (având ca partener oficial Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România şi ca parteneri de specialitate Registrul Urbaniştilor din România şi Uniunea Arhitecţilor din România), în prezenţa a peste 80 de participanţi, d-l conf. dr. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General al INCD URBAN-INCERC şi Redactor Şef al revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii a lansat oficial primul număr al revistei.

Redăm în continuare o parte a alocuţiunii rostite cu acest prilej.


Prezentarea din cadrul lansării


De ce a trebuit sa apară această revistă în cadrul acestui institut?
Fiind atâtea reviste de specialitate pe piaţă, grupul de iniţiativă format din comitetul de direcţie al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare URBAN-INCERC a hotărât la început de vară că avem un institut de cercetare-dezvoltare foarte mare, cu foarte mulţi cercetători, inclusiv cadre didactice, care au nevoie să îşi publice cercetările şi studiile într-o revista de specialitate si atunci s-a decis că ar fi bine să apară o revistă de specialitate chiar în cadrul Institutului, având foarte mult material. Am crezut la început că apariţia acestei reviste va avea loc foarte repede, dar am constatat ca ea a trebuit sa treacă prin mai multe etape de creştere a calităţii.


Prezentarea din cadrul lansării


Titlul revistei a pornit chiar de la denumirea institutului, deoarece după cum v-am prezentat Institutul în ediţia precedentă, el are în componenţă cele trei domenii – urbanism, arhitectură, construcţii, de aceea această revistă până la urmă se numeşte Urbanism. Arhitectură. Construcţii, considerând ca aceasta este ordinea firească a demersului corect pentru definitivarea unei idei de arhitectură.


Imagini de la lansare


Revista a fost concepută pentru a publica articole ştiinţifice prezentate atât de către cercetători, cât şi de către cadrele didactice ale celor două universităţi – Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – pentru început. Noi aşteptăm ca după apariţie să avem articole şi de la celelalte universităţi de profil din ţară, dar dorim să avem şi articole ale specialiştilor din domeniu de peste hotare. Pentru a asigura calitatea ştiinţifică a articolelor a fost nevoie de specialişti din toate domeniile amintite care să avizeze ca atare sau prin formularea de sugestii articolele primite.


Am ţinut foarte mult ca la primul număr decanul Facultăţii de Urbanism şi Peisagistică din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Rectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE şi Rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Prof. univ. dr. ing. Iohan NEUNER, să exprime un punct de vedere în contextul unei noi apariţii editoriale în domeniu.


Dorim ca această revistă să apară de cel puţin patru ori pe an, calitatea ei (atât editorială, cât şi ştiinţifică) să crească şi prin aceasta să ajute institutul în promovarea tinerilor cercetători, astfel ca aceştia să avanseze profesional, deoarece criteriile pentru obţinerea gradelor din cercetare impun exigenţe sporite. În al doilea rând aş vrea să se publice cel puţin rezumatele cercetărilor făcute de specialiştii noştri, astfel ca acestea să fie cunoscute şi folosite de toţi ceilalţi specialişti din domeniile pe care revista le reprezintă.


Imagini de la lansare


Difuzarea se va face prin Compartimentul din cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare URBAN-INCERC sub formă de abonament şi poate fi accesată şi de pe site-ul pe care îl vedeţi afişat pe ecran, deschizând astfel oportunitatea de a pune la dispoziţia specialiştilor informaţii de specialitate.”


Prezentarea din cadrul lansării


În continuare, d-l lect. dr. ecol.-urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Director Ştiinţific Urbanism şi Dezvoltare Teritorială şi membru în colegiul editorial al revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii, a oferit explicaţii legate de funcţionarea revistei în sistem „peer review” (revistă cu referenţi de specialitate) şi de modalitatea de accesare a articolelor publicate prin intermediul paginii Internet a revistei.


Apariţia revistei s-a bucurat de un viu interes din partea celor prezenţi. În plus, pentru activitatea din domeniul urbanismului, incluzând eforturile de a face cunoscute rezultatele cercetării din INCD URBAN-INCERC prin lansarea acestei noi publicaţii de specialitate, d-l conf. dr. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General al INCD URBAN-INCERC a primit din partea organizatorilor Diploma de Onoare Urban Concept.


Decernarea diplomei Urban Concept