Răspunsuri la întrebările primite frecvent de redacţie


 • Întrebare: Care sunt costurile (taxele) pentru autori şi cititori?

  Răspuns: Nu există costuri. Nu există taxe pentru procesare sau publicare. Autorii au acces integral şi gratuit la conţinutul revistei sub o licenţă Creative Commons, de tipul "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

 • Creative Commons License


 • Întrebare: Ce servicii oferă revista?

  Răspuns: Revista nu oferă niciun serviciu autorilor, cu excepţia evaluării colegiale. Spre deosebire de alte reviste, nu edităm articolele pentru a asigura respectarea instrucţiunilor de publicare. Este datoria autorilor să trimită articolele într-un format "gata de publicare". Redacţia revistei verifică doar respectarea instrucţiunilor, respingând imediat pe cele care prezintă abateri, oricât de minore ar părea. În plus, revista nu oferă autorilor, referenţilor sau membrilor Comitetului Editorial niciun certificat. Cei care doresc o astfel de dovadă pot solicita un mesaj (e-mail) de confirmare şi, pentru motive bine întemeiate, un document semnat de Redactorul Şef, fără ştampile, şi furmizat exclusiv în format electronic.

 • Întrebare: Care este data-limită pentru trimiterea articolelor?

  Răspuns: Revista nu operează cu date-limită. Articolele sunt primite continuu şi procesate imediat. Când şase articole de cercetare sunt acceptate în formatul final apare în mod automat o nouă ediţie. Autori pot urmări acest proces verificând secţiunea "Articole acceptate" (meniul din stânga).

 • Întrebare: Cât timp durează publicarea unui articol?

  Răspuns: Revista nu publică niciun articol (cu excepţia recenziilor de carte şi a materialelor din secţiunea "Anunţuri şi ştiri") fără a fi evaluat. Procesul de evaluare este descris în secţiunea "Procesul de evaluare" (meniul din stânga). În esenţă, procesul are două etape. Verificarea iniţială este foarte rapidă (cca. 10 zile). Majoritatea articolelor sunt respinse în această etapă, în general dacă articolele nu sunt suficient de bine documentate, au o valoare ştiinţifică redusă, limba engleză nu corespunde cerinţelor unei reviste internaţionale, şi/sau instrucţiunile pentru autori nu sunt tratate ca reguli obligatorii, ci sunt ignorate. Doar articolele care trec de această etapă sunt trimise referenţilor de specialitate. Această etapă poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni; articolele ce acoperă o tematică restrânsă necesită mai mult timp pentru identificarea referenţilor potriviţi. În general, evaluarea durează mai mult în domeniul construcţiilor. În unele situaţii, referenţii solicită modificări; în acest caz, aceştia vor evalua o versiune revizuită a articolului. Acest proces poate dura mai mult dacă autorii nu evidenţiază suficient de clar modificările, nu trimit o scrisoare de răspuns referenţilor, sau o trimit într-un format interzis de instrucţiuni. Această a doua rundă poate dura câteva săptămâni. La acceptarea articolului, autorilor li se solicită un document de asumare a responsabilităţii; primirea acestuia condiţionează publicarea on-line a articolelor. În general, redacţia revistei se străduieşte să asigure o calitate cât mai bună a articolelor, cu preţul unei durate mai mari a procesului de evaluare. Întârzierile se datorează în majoritatea situaţiilor autorilor care nu acordă suficientă atenţie detaliilor cum ar fi instrucţiunile de redactare, formatul fişierelor, documentele solicitate etc.

 • Întrebare: Care este rata de respingere?

  Răspuns: Rata de respingere a crescut odată cu prestigiul revistei, standardele actuale fiind corespunzătoare unei reviste de circulaţie internaţională în privinţa conţinutului şi a respectării condiţiilor formale. În cele două imagini de mai jos este prezentată dinamica ratei de respingere pentru fiecare an şi pentru fiecare articol primit, începând din 2012.

  Rata de respingere pe ani

  Rata de respingere pentru fiecare articol primit


 • Întrebare: Ce pot face pentru a evita respingerea articolului?

  Răspuns: Articolul poate fi respins în două momente. Majoritatea articolelor sunt respinse imediat după trimitere deoarece (1) valoarea ştiinţifică este redusă, neexistând o contribuţie semnificativă la progresul ştiinţific din domeniu, iar problema abordată nu este de interes suficient de larg, (2) nu sunt suficient de bine documentate, (3) nu respectă instrucţiunile pentru autori, (4) nivelul limbii engleze este incompatibil cu o revistă internaţională, (5) cercetarea nu este suficient de profundă sau lucrarea nu are o sferă de cuprindere suficient de largă. Ulterior, articolele pot fi respinse pe parcursul evaluării, dacă (6) autorii nu evidenţiază suficient de clar modul în care au răspuns comentariilor referenţilor. În fiecare situaţie, respingerea articolului poate fi evitată după cum urmează:
  (1) Aşa cum este specificat în instrucţiunile pentru autori, „revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” solicită autorilor o documentare la zi şi riguroasă a articolelor, bazată în cea mai mare măsură pe lucrări publicate (cu ISBN sau ISSN) şi, în special, pe articole publicate în fluxul principal de reviste internaţionale. Se recomandă autorilor să reducă la un minim strict necesar ponderea în documentare a materialelor nepublicate, şi mai ales a celor care nu au trecut prin evaluarea colegială de tipul paginilor Internet, broşurilor nepublicate etc.” Mai exact, nu sunt admise pentru evaluare articole care nu au bibliografii suficient de cuprinzătoare, care citează surse locale (mai ales dacă nu sunt publicate în limba engleză), sau care citează materiale nepublicate (lista include, fără a fi completă, prezentări în conferinţe, legislaţie, ghiduri/broşuri, rapoarte de cercetare nepublicate, teze nepublicate, pagini Internet etc.) Se recomandă autorilor consultarea lucrărilor deja publicate, astfel ca bibliografia să fie suficient de asemănătoare în ceea ce priveşte numărul, tipul şi diversitatea referinţelor bibliografice, etc.
  (2) Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” consideră că instrucţiunile pentru autori nu sunt simple recomandări, ci reguli care trebuie respectate cu maximă stricteţe, mai ales în ceea ce priveşte lista bibliografică şi citarea referinţelor bibliografice în text, inclusiv punctuaţia, spaţiile, folosirea majusculelor şi formatul textului. Instrucţiunile pentru autori prezintă doar formatul corect al referinţelor pentru fiecare tip (cărţi, articole). Dacă autorii nu sunt familiarizaţi cu astfel de detalii, au la dispoziţie materiale suplimentare: (A) ghidul ilustrat care prezintă cele mai frecvente erori, disponibil la adresa http://uac.incd.ro/Index/UAC_RO.pdf; trebuie subliniat că formatul corect este cel din centru, orice abatere (elemente adăugate sau lipsă, inclusiv punctuaţia) conducând în mod automat la respingerea articolului; (B) a instrucţiunile detaliate; (C) şablonul pentru articole, care include instrucţiunile detaliate. În plus, articolele deja publicate pot servi ca model dacă formatul corect nu este clar. Trebuie subliniat că revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” foloseşte propriul format al referinţelor bibliografice. Nu recomandăm sub nicio formă folosirea programelor care generează automat liste bibliografice standard (Chicago, Harvard etc.), întrucât formatul revistei noastre lipseşte, iar folosirea altui model conduce automat la respingerea articolelor. Spre deosebire de alte reviste, nu oferim servicii autorilor, inclusiv editarea articolului pentru a asigura respectarea instrucţiunilor pentru autori. Este de datoria autorilor să trimită articolele într-un format „gata de publicare”; redacţia doar verifică respectarea instrucţiunilor pentru autori, şi respinge de la început articolele neconforme, oricât de minore ar părea abaterile de la instrucţiuni autorilor.
  (3) Revista este publicată în limba engleză. În afară de calitatea exprimării şi a utilizării corecte a acestei limbi, autorii sunt responsabili de folosirea corectă a punctuaţiei, spaţiilor şi majusculelor, în conformitate cu regulile limbii engleze. Abateri importante şi frecvente de la aceste reguli conduc la respingerea articolelor. Se recomandă autorilor consultarea unui vorbitor nativ sau avansat, şi verificarea ortografică a articolelor înaintea trimiterii lor.
  (4) Revista evaluează profunzimea cercetării prin cât de convingător pledează introducerea pentru nevoia de cercetare pe baza problemelor identificate în literatura de specialitate, justificarea elementelor de noutate şi originalitate, şi o discuţie clară privind contribuţia rezultatelor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu (din punct de vedere conceptual sau metodologic). De asemenea, este evaluat gradul de internaţionalizare; chiar dacă studiile de caz sunt locale, ele trebuie comparate cu studii similare din alte ţări, şi, prin mesajul lor ştiinţific, articolul trebuie să se adreseze unui auditoriu internaţional. Lista bibliografică trebuie, de asemenea, să ilustreze o viziune internaţională. Hărţile trebuie să indice localizarea studiilor de caz într-un context internaţional context. Articolele pot fi respinse dacă sunt scrise astfel încât mesajul lor nu poate fi înţeles decât pe plan local sau regional, sau se adresează unui segment profesional prea îngust.
  (5) Când un articol este acceptat la evaluare, referenţii completează un formular-standard al revistei. Având în vedere că referenţii sunt în principal responsabili cu evaluarea calităţii ştiinţifice a articolelor, echipa editorială verifică şi aspectele formale. Autorii primesc un formular agregat, care cuprinde sugestiile referenţilor şi pe cele ale redacţiei. Documentul solicită în mod explicit autorilor să (A) arate în mod explicit schimbările făcute în textul articolului pe baza sugestiilor primite (folosind opţiunea „track changes” sau o culoare diferită a textului sau fundalului) şi să scrie o scrisoare anonimă fiecărui referent, în care să arate cum a răspuns la fiecare comentariu primit. În conformitate cu instrucţiunile pentru autori, această scrisoare trebuie trimisă sub forma unui fişier DOC sau RTF. Dacă modificările nu sunt evidenţiate şi/sau scrisoarea este trimisă în alt format sau nu este anonimă, articolul revizuit va fi respins.
  Folosirea unui limbaj extra-laudativ sau ameninţător în mesajul care însoţeşte un articol nu va influenţa decizia de acceptare sau respingere a acestuia. Sunt evaluate articolele şi nu mesajele însoţitoare. Laudele la adresa revistei nu pot compensa niciuna dintre problemele prezentate mai sus. Potenţialii autori trebuie să înţeleagă că revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” este foarte selectivă, şi doar articolele care corespund întru totul nivelului foarte ridicat al cerinţelor acesteia pot fi acceptate în următoarele etape ale procesului de evaluare. Rata de respingere oferă o indicaţie clară asupra exigenţei revistei.
  Spre deosebire de alte reviste, nu oferim servicii autorilor, inclusiv editarea articolelor pentru a asigura respectarea instrucţiunilor pentru autori, consiliere în privinţa redactării unui articol sau asupra revizuirii unui articol respins de la bun început. Autorii au datoria să citească fiecare secţiune a site-ului revistei. Redacţia revistei nu va răspunde la întrebări al căror răspuns se găseşte pe site-ul acesteia.


 • Întrebare: Cum pot cita articole publicate în revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”?

  Răspuns: Revista noastră are o politică editorială contra autocitărilor la nivel de publicaţie şi nu acceptă referinţe bibliografice către articole publicate în revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”. Recomandăm autorilor care vor cita articole din revista noastră în alte reviste să ţină cont de următoarele reguli de identitate vizuală:
 • Numele revistei va fi citat în limba engleză: Urbanism Architecture Constructions (inclusiv punctuaţia)
 • Titlul abreviat corect este Urban Arhit Constr
 • Se va cita titlul în limba engleză al articolului, disponibil pe versiunea în limba engleză a paginii revistei


 • Întrebare: Articolul trimis a fost respins fără a intra în evaluare. Ce pot face?

  Răspuns: Atunci când un articol este respins, redacţia revistei oferă o explicaţie clară privind motivele care au condus la respingere. În cazurile în care sunt prezente mai multe probleme, explicaţia are un caracter general, dar există trimiteri la paginile de pe site-ul revistei unde pot fi găsite explicaţii detaliate. Autorii au datoria de a citi fiecare secţiune a site-ului revistei, întrucât redacţia revistei nu va răspunde la întrebări al căror răspuns se găseşte pe site-ul acesteia.
  Autorii trebuie să reflecteze în mod serios la fiecare motiv al respingerii, şi în primul rând să îşi evalueze capacitatea de a face faţă exigenţelor revistei, înainte de a retrimite articolul corectat. În cazul retrimiterii acestuia, fiecare problemă trebuie analizată cu maximă atenţie la detalii, adică fiecare aspect semnalat, şi pe tot parcursul lucrării. Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” are o politică de „blocare” a autorilor care retrimit în mod repetat acelaşi articol fără a corecta cu maximă atenţie problemele care au condus la respingerea sa, acordând atenţia maximă detaliului celui mai mărunt, în aparenţă. Aceasta înseamnă că, dacă autorii nu acordă suficientă consideraţie revistei, atunci revista lor nu va mai răspunde mesajelor şi nu va accepta noi articole. Trimiterea unui articol este permisă doar de trei ori; dacă aceleaşi probleme sunt încă prezente, se va institui „blocada”.
  Folosirea unui limbaj extra-laudativ sau ameninţător în mesajul care însoţeşte un articol nu va influenţa decizia de acceptare sau respingere a acestuia. În ultimul caz, autorii trebuie să ştie că revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” are o politică de „blocare” a persoanelor care folosesc un limbaj ofensiv, ceea ce înseamnă că redacţia nu va mai răspunde mesajelor şi nu va accepta noi articole. Autorii trebuie să înţeleagă regula generală potrivit căreia revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” este foarte selectivă, şi nu îşi propune, nici pe departe, să publice fiecare articol primit. Din contra, revista îşi propune să publice doar cele mai bune articole primite. Orice negociere în sensul diminuării standardelor de calitate ale revistei nu vor avea niciun rezultat. Dacă autorii nu pot face faţă standardelor ridicate ale revistei, atunci pot trimite contribuţia altei reviste, dar dacă vor să publice în „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, trebuie să înţeleagă că rata de respingere demonstrează că revista primeşte numeroase articole, dintre care doar cele care corespund în totalitate exigenţelor noastre pot fi publicate.


 • Întrebare: Cum pot trimite un articol?

  Răspuns: Răspunsul este disponibil în "Instrucţiunile pentru autori" (meniul din stânga). Motivul pentru care facem trimitere la instrucţiunile pentru autori este acela că redacţia revistei consideră că autorii sunt datori să trimită articolele într-un format "gata de publicare". Redacţia revistei verifică doar respectarea instrucţiunilor, respingând imediat pe cele care prezintă abateri, oricât de minore ar părea. Autorii care adresează această întrebare arată că nu au citit instrucţiunile , ceea ce foarte probabil va conduce la respingerea articolului. Instrucţiunile precizează că articolele se trimit prin e-mail, ca fişiere ataşate; dacă acestea sunt prea mari, se trimit prin intermediul unui serviciu de transfer de fişiere. Autorii vor indica în program propria adresă şi vor trimite un mesaj separat revistei, copiind adresa de unde poate fi descărcat fişierul, fără a indica adresa revistei în serviciul de transfer şi fără a redirecţiona mesajul primit de la programul de transfer.

 • Întrebare: Nu pot contacta revista. Mesajul meu nu a primit răspuns.

  Răspuns: Dacă autorii folosesc o adresă de email instituţională sau o adresă GMail pentru a contacta revista, sunt şanse foarte mari ca răspunsul să fie clasificat în mod automat ca "Spam" de serverul de e-mail instituţional / GMail. Autorii trebuie să se asigure că adresa revistei se află pe lista adreselor "sigure", să verifice folder-ul "spam" (sau echivalentul acestuia) şi să utilizeze, pe cât posibil, adresa de e-mail privată, dar nu GMail, în corespondenţa cu revista.

 • Întrebare: Dorim să achiziţionăm revista / Suntem o companie care reprezintă un grup de autori... şi alte solicitări asemănătoare primite de la World Sci Publ, Pulsus Grup, Longdom Publishing etc.

  Răspuns: Răspunsul este NU. Revista noastră aparţine lumii ştiinţifice, este oferită gratuit comunităţii academice (autori şi cititori), şi considerăm jignitoare orice propunere de natură comercială. Nu suntem interesaţi de colaborarări care să favorizeze anumite grupuri, şi dorim să asigurăm diversitatea articolelor inclusiv prin reprezentarea geografică egală a autorilor.