Pentru a pregăti cererea de reincludere în Clarivate Analytics, care poate fi depusă la sfârşitul lunii ianuarie 2020, la sfârşitul perioadei de embargo impuse de Clarivate Analytics, revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii a decis să modifice frecvenţa de apariţie de la cea trimestrială la cea semestrială, datele-limită de apariţie a celor două numere fiind 30 iunie şi 31 decembrie. Sperăm ca această reducere a numărului de ediţii să conducă la creşterea calităţii procesului de evaluare în vederea selecţiei articolelor ce urmează a fi publicate.

Pentru a pregăti cererea de reincludere în Clarivate Analytics, care poate fi depusă la sfârşitul lunii ianuarie 2020, la sfârşitul perioadei de embargo impuse de Clarivate Analytics, instrucţiunile pentru autori au fost modificate în ceea ce priveşte limba. Astfel, începând din martie 2018, nu se mai acceptă decât articole scrise în limba engleză. De asemenea, revista noastră nu furnizează autorilor, membrilor comitetului editorial sau referenţilor documente ştampilate. La cerere se pot elibera atestări semnate de Secretarul General de Redacţie, exclusiv în format electronic.

Începând cu vol. 8, nr. 1 din 2017, revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii apare doar în format electronic, indentificat prin ISSN 2069-6469. Identificarea revistei prin ISSN 2069-0509, alocat versiunii tipărite, îşi pierde valabilitatea, ultima ediţie tipărită fiind vol. 7, nr. 4 din 2017.

Începând cu anul 2015, revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii a fost indexată de Clarivate Analytics în Emerging Sources Citation Index în perioada 2015 (vol. 6, nr. 1-4) - 2017 (vol. 8, nr. 1-2). Pentru a pregăti cererea de reincludere, care poate fi depusă la sfârşitul lunii ianuarie 2020, solicităm autorilor care vor cita articole din revista noastră să ţină cont de regulile de identitate vizuală impuse de Clarivate Analytics în perioada 2015-2017:
 • Numele revistei va fi citat în limba engleză: Urbanism Architecture Constructions (inclusiv punctuaţia)
 • Titlul abreviat corect este Urban Arhit Constr
 • Se va cita titlul în limba engleză al articolului, disponibil pe versiunea în limba engleză a paginii revistei

 • De asemenea, în raport cu problemele semnalate de Clarivate Analytics, a fost introdusă o nouă politică redacţională pentru a asigura diversitatea autorilor. Astfel, începând cu vol. 10, nr. 1 din 2019 revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii nu va mai permite aceluiaşi autor să publice în acelaşi an mai mult de un articol ca prim autor şi altul în calitate de co-autor. Publicarea următoarelor articole va fi analizată şi în raport cu percepţia primului articol de către cititorii revistei.

  În perioada 14-16 mai 2015 a avut loc la Iaşi „EUROINVENT – 7th European Exhibition of Creativity and Innovation”. În cadrul evenimentului, revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii a obţinut medalia de aur a „Technical-Scientifically, Artistic and Literary Book Salon”.

  Diplomă EuroInvent 2015


  Facultatea de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti a organizat în perioada 16 decembrie 2013 – 21 ianuarie 2014 cea de-a treia ediţie a Concursului de idei cu titlul Reinvent your N.E.S.T.. Evenimentul şi-a propus să provoace participanţii să reflecteze la relaţia dintre risipă şi oraş / viaţă urbană, prin intermediul conceptelor de nevoie, energie, spaţiu şi timp. Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii a participat la acest eveniment ca partener.
  Diplomă partener N.E.S.T.