Generalităţi

Tematica generală a revistei este habitatul uman, de la detaliile intime de construcţie la planificarea spaţială, incluzând proiectarea de arhitectură. Revista este dedicată în special articolelor de cercetare originală teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de comunicări succinte sau articole integrale), care prezintă rezultatele cercetării din urbanism (incluzând probleme teoretice şi metodologice, dar şi exemple din practica de planificare urbană şi teritorială), arhitectură (incluzând soluţii şi proiecte inovatoare inovatoare şi consideraţii teoretice) şi construcţii (incluzând soluţii constructive, teoria şi practica din domeniile construcţiilor şi economiei construcţiilor), la care se adaugă disciplinele conexe (geografie, ecologie, sociologie, economie, demografie etc. în profil urban sau teritorial), dar şi sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu şi recenzii de carte. Politica editorială este concentrată pe evaluarea colegială a contribuţiilor, în paralel cu extinderea sferei autorilor în zona învăţământului (inclusiv lucrări studenţeşti de excepţie), cercetării, practicii, administraţiei şi altor sectoare. În plus, ne propunem o calitate grafică de excepţie, în special pentru disciplinele cu impact vizual – arhitectură şi urbanism. De asemenea, revista are o puternică deschidere internaţională, până în prezent având autori din Algeria, Argentina, Austria, Bangladesh, Belgia, Chile, China, Egipt, Federaţia Rusă, Finlanda, Franţa, Georgia, Grecia, India, Indonezia, Iran, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Malaiezia, Malta, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, SUA, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ungaria şi Vietnam.

Politici editoriale

  • Acces deschis la articolele publicate. Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii adoptă principiul prezentării publice gratuite a informaţiei ştiinţifice pentru a sprijini circulaţia globală a acesteia şi susţine Iniţiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta. Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii oferă acces deschis în sensul definiţiei din Iniţiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta (BOAI), adică "este liber disponibilă pe internetul public, fiind permis oricăror utilizatori să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să trimită la textele integrale ale acestor articole, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date unui software sau să le folosească în orice scop legal fără nicio barieră financiară, legală sau tehnică altele decât cele inseparabile de accesul în sine la internet". Accesul la conţinutul electronic al revistei, identificat de ISSN 2069-6469, este gratuit şi nerestricţionat. Varianta electronică a revistei include toate articolele publicate, nu şi inserţiile publicitare. Nici cititorii, nici instituţiile în care aceştia lucrează nu vor plăti pentru accesul la articolele de pe site, având dreptul de a citi, descărca, copia, distribui, lista, căuta sau crea legături electronice la textul integral al articolelor. În termenii licenţei Creative Commons, permisiunea corespunde "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

  • Creative Commons License

  • Prioritizarea articolelor. Având în vedere că revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii nu solicită taxe autorilor şi cititorilor, şi că apariţia acesteia se face printr-un consum de timp şi resurse printr-un efort voluntar, acordă prioritate articolelor care respectă cât mai fidel instrucţiunile pentru autori, în special cele legate de formatul bibliografiei şi al referinţelor din text şi fac referire în text la absolut toate imaginile sau tabelele incluse în articol.
  • Evaluarea colegială (peer review). Niciun articol trimis spre publicare nu va fi publicat fără a fi evaluat de redacţie şi referenţii de specialitate externi în ceea ce priveşte calitatea ştiinţifică a acestuia, şi de asistenţii editoriali ai revistei în ceea ce priveşte nerespectarea condiţiilor de redactare. Redacţia va decide dacă articolul poate fi evaluat, iar referenţii de specialitate vor recomanda dacă articolul poate fi publicat ca atare sau cu modificări, sau dacă acesta nu poate fi publicat atunci când nu îndeplineşte condiţiile de calitate. Articolele considerate acceptabile de referenţi pot fi respinse în cazul în care autorii refuză în mod repetat să se conformeze cerinţelor de editare specificate în instrucţiunile pentru autori. Prezentările conferinţelor sau altor evenimente şi recenziile de carte nu sunt supuse procesului de evaluare colegială. Secţiunea „Procesul de evaluare” prezintă în detaliu procesul de evaluare.
  • Atestări şi certificate. Revista noastră nu furnizează autorilor, membrilor comitetului editorial sau referenţilor documente ştampilate. La cerere se pot elibera atestări semnate de Redactorul Şef, exclusiv în format electronic
  • Diversitate. Pentru a asigura diversitatea autorilor, începând cu vol. 12, nr. 1 din 2021 revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii nu va mai permite aceluiaşi autor să publice în acelaşi an mai mult de un articol de cercetare originală, şi nu va mai fi publicat mai mult de un articol de cercetare originală din aceeaşi ţară pe număr. În ambele situaţii, publicarea următorului articol (al aceluiaşi autor sau din aceeaşi ţară) va fi analizată şi în raport cu percepţia primului articol de către cititorii revistei. Această politică nu va afecta procesul de evaluare, ci doar pe cel de publicare. Potenţialii autori pot urmări fluxul de publicare urmărind articolele din secţiunea "Articole acceptate".
  • Penalizarea autorilor. Având în vedere volumul ridicat al corespondenţei primite de redacţie, revista nu va răspunde la întrebări al căror răspuns se găseşte pe site-ul acesteia. În plus, autorii vor fi penalizaţi prin blocare (nu se va mai răspunde mesajelor acestora) în cazul trimiterii repetate a un articol respins anterior, fără a-l modifica pentru a rezolva problemele care au condus la respingere, sau pentru trimiterea articolelor către adresele private ale membrilor redacţiei sau către alte adrese în afara celei indicate în rubrica de contact.
  • Dreptul de proprietate şi gestiune asupra revistei. Revista este editată şi gestionată de INCD URBAN-INCERC. Sigla şi numele revistei sunt marcă înregistrată a INCD URBAN-INCERC (certificat OSIM nr. 134158 din 2014).
  • Periodicitatea revistei. Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” are o apariţie semestrială. Datele oficiale ale publicării fiecărui număr sunt 30 iunie şi 31 decembrie. Până în prezent, revista a apărut de fiecare dată înaintea datei-limită. Articolele pot fi trimise în orice moment (nu există date-limită pentru trimiterea acestora) şi vor intra imediat în evaluare, iar după acceptarea lor în forma finală vor fi disponibile on-line în secţiunea „Articole acceptate” şi incluse în următorul număr ce urmează a fi publicat. Publicarea unui număr este condiţionată de acceptarea în formă finală a şase articole ştiinţifice, acestea fiind incluse în ordinea acceptării variantei finale în urma evaluării colegiale şi a verificării respectării instrucţiunilor de redactare. Articolele care au fost acceptate în urma evaluării colegiale pot fi respinse dacă autorii refuză în mod sistematic să asigure conformarea articolelor cu instrucţiunile de redactare. Revista nu are ediţii speciale, şi a existat o singură ediţia tematică, dar în situaţii speciale, la cererea autorilor, articolele pot fi publicate într-o ediţie ulterioară celei pentru care erau programate în urma finalizării evaluării.

  • Arhivarea conţinutului. Site-ul revistei există şi în variantă off-line, pentru a putea permite mutarea acestuia pe un alt server în cazul unor probleme informatice sau de altă natură. De asemenea, conţinutul revistei este disponibil integral şi prin intermediul alte baze de date, incluzând Index Copernicus International, Ebscohost, ProQuest şi CEEOL. În cazul acestora, revista pune la dispoziţie articolele fără a percepe taxe pentru accesarea lor, dar se aplică politicile de preţ ale bazelor de date respective.