Generalităţi

Tematica generală a revistei este habitatul uman, de la detaliile intime de construcţie la planificarea spaţială, incluzând proiectarea de arhitectură. Revista este dedicată în special articolelor de cercetare originală teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de comunicări succinte sau articole integrale), care prezintă rezultatele cercetării din urbanism (incluzând probleme teoretice şi metodologice, dar şi exemple din practica de planificare urbană şi teritorială), arhitectură (incluzând soluţii şi proiecte inovatoare inovatoare şi consideraţii teoretice) şi construcţii (incluzând soluţii constructive, teoria şi practica din domeniile construcţiilor şi economiei construcţiilor), la care se adaugă disciplinele conexe (geografie, ecologie, sociologie, economie, demografie etc. în profil urban sau teritorial), dar şi sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu şi recenzii de carte. Politica editorială este concentrată pe evaluarea colegială a contribuţiilor, în paralel cu extinderea sferei autorilor în zona învăţământului (inclusiv lucrări studenţeşti de excepţie), cercetării, practicii, administraţiei şi altor sectoare. În plus, ne propunem o calitate grafică de excepţie, în special pentru disciplinele cu impact vizual – arhitectură şi urbanism. De asemenea, revista are o puternică deschidere internaţională, până în prezent având autori din Algeria, Argentina, Austria, Bangladesh, Belgia, Finlanda, Franţa, Iran, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Malaiezia, Malta, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia şi Spania.

Politica editorială

Având în vedere că revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii nu solicită taxe autorilor şi cititorilor, şi că apariţia acesteia se face printr-un consum de timp şi resurse printr-un efort voluntar, acordă prioritate articolelor care respectă cât mai fidel instrucţiunile pentru autori, în special cele legate de formatul bibliografiei şi al referinţelor din text şi fac referire în text la absolut toate imaginile sau tabelele incluse în articol.

Alte politici includ:
  • Evaluarea colegială (peer review). Niciun articol trimis spre publicare nu va fi publicat fără a fi evaluat de referenţii de specialitate externi în ceea ce priveşte calitatea ştiinţifică a acestuia, şi de echipa editorială a revistei în ceea ce priveşte nerespectarea condiţiilor de redactare. Referenţii de specialitate vor recomanda dacă articolul poate fi publicat ca atare sau cu modificări, sau dacă acesta nu poate fi publicat atunci când nu îndeplineşte condiţiile de calitate. Articolele considerate acceptabile de referenţi pot fi respinse în cazul în care autorii refuză în mod repetat să se conformeze cerinţelor de editare specificate în instrucţiunile pentru autori. Prezentările conferinţelor sau altor evenimente şi recenziile de carte nu sunt supuse procesului de evaluare colegială. Secţiunea „Etică şi malpraxis” prezintă în detaliu constrângerile de natură etică impuse procesului de evaluare.
  • Atestări şi certificate. Revista noastră nu furnizează autorilor, membrilor comitetului editorial sau referenţilor documente ştampilate. La cerere se pot elibera atestări semnate de Secretarul General de Redacţie, exclusiv în format electronic
  • Diversitate. Pentru a asigura diversitatea autorilor, începând cu vol. 10, nr. 1 din 2019 revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii nu va mai permite aceluiaşi autor să publice în acelaşi an mai mult de un articol ca prim autor şi altul în calitate de co-autor. Publicarea următoarelor articole va fi analizată şi în raport cu percepţia primului articol de către cititorii revistei.