Copyright

Reproducerea parţială a conţinutului acestei publicaţii sau în formă modificată sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC.

Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii sau cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

În cazul acceptării articolelor trimise spre publicare, autorii îşi păstrează dreptul de autor.

În termenii licenţei Creative Commons, permisiunea corespunde "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

Creative Commons License


Numele şi sigla revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii sunt marcă înregistrată a INCD URBAN-INCERC.
Certificat OSIM