Copyright

Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în formă originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC.

Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii sau cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

În cazul acceptării articolelor trimise spre publicare, se recomandă autorilor cedarea copyright-ului revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, menţinându-şi, în acelaşi timp, dreptul de autor.

În termenii licenţei Creative Commons, permisiunea corespunde "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

Creative Commons License


Numele şi sigla revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii sunt marcă înregistrată a INCD URBAN-INCERC.
Certificat OSIM